Convocator: Asociaţia Transilvană de Medicina Muncii - Adunarea Generală a membrilor

Consiliul Director al Asociaţiei Transilvane de Medicina Muncii cu sediul în Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr.3-5, cod fiscal 10907628, convoacă la sediul asociaţiei Adunarea Generală a membrilor pentru data de 07.06.2013 ora 14.00 (prima convocare) şi 08.06.2013 ora 10.00 (a doua convocare), având pe ordinea de zi: primirea de noi membri; alegerea preşedintelui, consiliului director şi cenzorului; modificarea statutului asociaţiei.