Teme si proiecte de cercetare:

 1. Studiul starii de sanatate al muncitorilor expusi la noxe: zgomot, monoxid de carbon si mercur.
 2. Monitorizarea parametrilor biotoxicologici la un lot de muncitori expusi la solventi organici.
 3. Studiul starii de sanatate la muncitorilor expusi la plumb.
 4. Studiul starii de sanatate la muncitori expusi la solventi organici.
 5. Studiul starii de sanatate la muncitori expusi la zgomot.
 6. Corelarea indicatorilor de expunere interna si externa, profesionala, la muncitori expusi la solventi organici si plumb.
 7. Evaluarea starii de sanatate în raport cu munca si conditiile de munca a unui esantion de angajati.
 8. Evaluarea expunerii la monoxid de carbon la un grup de 33 angajati.
 9. Evaluarea expunerii la solventi organici si plumb la un grup de muncitori.
 10. Nivelul fenolilor urinari ca test de încarcare interna în expunerea la benzen.
 11. Efectul expunerii ocupationale la clorura de vinil asupra transaminazelor.
 12. Efectele expunerii profesionale la solventi organici asupra starii functionale hepatice.
 13. Monitorizarea parametrilor biotoxicologici la un lot de muncitori expusi la solventi organici.
 14. Efectele nespecifice ale expunerii la zgomot.