Servicii in regim ambulator

Servicii medicale de medicina muncii conform Legii securitatii si sanatatii in munca - 319 din 14 iulie 2006 si Normelor sale metodologice de aplicare din 11 octombrie 2006:

 • Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
  • Consultaţii de specialitate pentru suspiciuni de boli profesionale, boli legate de profesie, recomandări de internare sau tratament ambulator
  • Consultaţii de control, recomandări terapeutice şi de recuperare a capacităţii de muncă în boli profesionale şi boli legate de profesie
  • Consultaţii la cerere pentru stabilirea aptitudinii în muncă
  • Examenul de specialitate în cadrul unor contracte cu diverse firme, instituţii, companii pentru control medical la angajare, periodic, reluarea activităţii
 • Supravegherea medicală a personalului expus profesional la radiaţii ionizante
 • Imagistica Radiologie-Ecografie
 • Explorare Functionala Ventilatorie
 • Electrocardiografie
 • Audiometrie
 • Alergologie Ocupationala
 • Evaluare Psihologica
 • Eliberare fise de aptitudine
 • Evaluarea locurilor de munca in vederea stabilirii riscurilor profesionale
 • Comunicarea riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii
 • Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronice
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor
 • Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca
 • Participarea la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale
 • Acordarea asistenţei medicale de urgenţă
 • Consultaţii interclinice
Servicii pe durata internarii

 • Diagnostic şi tratament boli profesionale si conexe
  • Imagistica Radiologie-Ecografie
  • Explorare Functionala Ventilatorie
  • Electrocardiografie
  • Termometrie cutanată
  • Test presor Doppler
  • Audiometrie
  • Laborator Toxicologie
  • Alergologie Ocupationala
  • Evaluare si consultanta psihologica
  • Balneofizioterapie si gimnastica medicala
 • Educaţia pentru promovarea sănătăţii ocupaţionale