Rezidentiat

 • Rezidentiat în specialitatea medicina muncii (4 ani) si stagii de pregatire în alte specialitati (sanatatea mediului, sanatatea publica, expertiza capacitatii de munca, alergologie si imunologie clinica)Doctorat

 • Conducatori de doctorat:
  • prof.dr. Marilena Oarga
  • prof.cons.dr. Aristotel Cocârla
 • Teme propuse si in derulare:
  1. Aportul radiologiei clasice si a imagisticii moderene în diagnosticul complicatiilor silicozei - programata pemtru sustinere 2007.    
  2. Patologia bronho-pulmonara nespecifica în mediul rural - programata pentru sustinere 2008.
  3. Patologia hepatica prin expunere la metale - programata pentru sustinere 2009.
  4. Cancerul profesional - programata pentru sustinere 2007.
  5. Implicatiile enzimei de conversie în patologia obstructiva bronho-pulmonara - programata pentru sustinere 2009.
    

 
Educatie medicala continua - Cursuri postuniversitare

 • Titlul cursului: Efecte specifice si nespecifice ale zgomotului industrial.

Catedra: Medicina Muncii.
Locul desfasurarii: Clinica de Medicina Muncii Cluj-Napoca.
Perioada: martie – aprilie 2008.
Durata (ore):
        Nr. ore teoretice: 10;
        Nr. ore demonstratii practice: 10;
        Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 10;
        Nr. ore evaluare finala: 6.
Cadru didactic de predare:
        Coordonator: Prof. dr. Marilena Oarga;
        Colaborator: Prof. dr. Aristotel Cocârla.
Pretul cursului: 80 Euro.
Adresabilitate: medici specialisti si primari de medicina muncii, medici rezidenti de medicina muncii, medici cu competenta în medicina de întreprindere, medici de medicina generala.
Nr. min. – max. de cursanti: 10 – 20.

 • Titlul cursului: Actualitati legislative în domeniul sanatatii si securitatii în munca.

Catedra: Medicina Muncii.
Locul desfasurarii: Clinica de Medicina Muncii Cluj-Napoca.
Perioada: mai 2008.
Durata (ore):
        Nr. ore teoretice: 5;
        Nr. ore demonstratii practice: 15;
        Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 0;
        Nr. ore evaluare finala: 1.
Cadru didactic de predare:
        Coordonator: Conf. dr. Lucian Gabriel Tefas;
        Colaboratori:
            Sef lucr. dr. Razvan Ionut;
            As. Univ. Armand Gabriel Râjnoveanu.
Pretul cursului: 50 Euro.
Adresabilitate: medici specialisti si primari de medicina muncii, medici rezidenti de medicina muncii, medici cu competenta în medicina de întreprindere, medici de medicina generala.
Nr. min. – max. de cursanti: 20 – 40.