I. Medicina Muncii si Boli Profesionale

- Obiective:

 1. Informarea viitorului medic asupra structurii institutionale si a obiectivelor majore ale Medicinii Muncii: relatiile reciproce dintre sanatate si munca.
 2. Perceperea de catre viitorul medic a rolului medicinii muncii în pastrarea starii de sanatate în relatie cu munca.
 3. Recunoasterea celor mai reprezentative boli si intoxicatii profesionale cu care, cel putin temporar, se confrunta orice medic, indiferent de specialitate, patologia profesionala regasindu-se practic în toate specialitatile clinice.
 4. Realizarea ideii ca, Medicina Muncii, functioneaza dupa principii si norme legislative.


- Programa analitica:

 1. Medicina muncii: definire ca specialitate, relatiile cu alte specialitati medicale si nemedicale, continut, obiective si metodica realizarii lor, organizare si functionare pe plan national si international. Medicina muncii, specialitate pluridisciplinara si integrativa (igiena muncii, ergonomia, toxicologia profesionala, bolile profesionale si legate de profesie - definirea compartimentelor). = 1 ora.
 2. Rolul medicinii muncii în asistenta primara a starii de sanatate. Prevederi legislative pe plan national si international în vederea promovarii si mentinerii sanatatii ocupationale. = 1/2 ora.
 3. Conditiile de munca: definire si clasificare. Noxele profesionale: definire,clasificare, efecte asupra organismului. = 1/2 ora.
 4. Probleme de ergonomie: definitia ergonomiei, organizarea ergonomica a locului de munca (principii); reactii fiziologice adaptative în procesul muncii (aparat cardiovascular, respirator, renal, digestiv, endocrin, sistem nervos central, analizatori). Munca în schimburi alternante. = 3 ore.
 5. Capacitatea de munca si factorii care o determina. Definitia capacitatii de munca,factori cu influenta pozitiva si negativa asupra ei. Oboseala profesionala: factori etiologici intrinseci si extrinseci, mecanisme, profilaxie. = 1 ora.
 6. Pneumoconiozele: definitie, clasificare morfo-clinica. Clasificarea internationala a opacitatilor radiologice persistente consecutive inhalarii pulberilor minerale. Silicoza, azbestoza, pneumoconioza minerului la carbune: etiologie, patogenie, diagnostic, tratament, profilaxie. = 3 ore.
 7. Astmul bronsic profesional: definitie, etiologie, criterii diagnostice, profilaxie. Alveolitele alergice extrinseci profesionale: forme etiologice, mecanisme, principii terapeutice, profilaxie. = 1 ora.
 8. Bronhopneumopatii profesionale prin expunere la agenti iritanti: oxizii de sulf, amoniacul, oxizii de azot, clorul si compusii lui. = 1 ora.
 9. Toxicele profesionale: definitie, cai de patrundere, biotransformare, monitorizare biologica a expunerii, profilaxie. = 1 ora.
 10. Intoxicatia profesionala cu plumb, tetraetil de plumb, mercur metalic si compusi organici ai mercurului: riscuri profesionale, toxicocinetica, diagnostic, tratament, profilaxie. = 1 ora.
 11. Efectele de grup ale solventilor organici asupra organismului. Intoxicatia profesionala cu benzen si omologii sai, nitro si aminoderivati: expunere profesionala, toxicocinetica, diagnostic, tratament, profilaxie. = 1 ora.
 12. Insuficientele respiratorii acute extrapulmonare în intoxicatiile profesionale: monoxidul de carbon, acidul cianhidric si compusii cianici (expunere profesionala, toxicocinetica, toxicodinamica, diagnostic, tratament, profilaxie). = 1 ora.
 13. Intoxicatiile profesionale acute cu pesticide, compusi clorati, esteri organo-fosforici: conditii de expunere profesionala, toxicocinetica, toxicodinamica, diagnostic, tratament, profilaxie. = 1 ora.
 14. Boli profesionale prin actiunea factorilor fizici: zgomot, vibratii si ambianta termica (expunere profesionala, determinari patologice, criterii diagnostice si profilaxie). = 2 ore.
 15. Suprasolicitarea osteo-musculo-articulara si a analizatorilor în procesul muncii: expunerea profesionala si implicatiile asupra starii de sanatate. = 2 ore.
 16. Expunerea profesionala la radiatii ionizante si neionizante: profesiuni expuse si efectele asupra starii de sanatate. = 1 ora.
 17. Dermatozele profesionale. = 1 ora.
 18. Agenti cancerigeni profesionali: definitie si clasificare. = 1 ora.
 19. Probleme ale medicinii muncii în relatie cu activitatea profesionala a personalului medico-sanitar. = 1 ora.
II. Medicina Muncii în Practica Stomatologica

- Obiective:

 1. Insusirea de notiuni teoretice si practice necesare unei evaluari mai corecte, în relatie cu expunerea profesionala la factori de risc, a pacientului stomatologic; evaluarea riscurilor profesionale întâlnite în cabinetul stomatologic.


- Programa analitica:

 1. Sanatatea ocupationala: definitie, cadru institutional. Notiuni de ergonomie. Organizarea ergonomica a laboratorului de tehnica dentara si a cabinetului stomatologic: (3 ore).
 2. Profilaxia suprasolicitarilor impuse de postura si gestualitatile profesionale în practica stomatologica: (2 ore).
 3. Oboseala si nevrozele de coordonare motorie: etiologie, patogenie, manifestari clinice si profilaxie: (1 ora).
 4. Factori ai ambiantei muncii, efectele lor asupra  starii  de sanatate (zgomot, vibratii, câmpuri electromagnetice): manifestari clinice precoce, profilaxie: (2 ore).
 5. Accidentele de munca: definitie, legislatie, cauzele si prevenirea accidentelor de munca în cabinetul stomatologic: (1 ora).
 6. Factorii ocupationali în etiopatogenia afectiunilor dentomaxilare: expunerile parenterale si implicarea lor în patologia reproducerii umane; manifestari buco-dentare     în patologia profesionala: (3 ore).
 7. Reactii de hipersensibilitate conditionate profesional în cabinetul stomatologic si în laboratorul de tehnica dentara: dermatitele profesionale si astmul bronsic profesional; manifestari precoce, profilaxie: (2 ore).
 8. Expunerea la riscuri toxice în  practica stomatologica: arsenul, mercurul, rasinile acrilice, pulberile minerale: (2 ore).
III. Medicina Muncii, Ergonomie si Protectia Muncii

- Obiective:

 1. Insusirea de notiuni teoretice si practice de medicina muncii, ergonomie si protectia muncii în vederea unei evaluari corecte a riscului profesional (boli profesionale si accidente de munca) în laboratorul de tehnica dentara.


- Programa analitica:

 1. Medicina muncii: definitie, obiective, conceptul de specialitate pluridisciplinara (igiena muncii, ergonomia, toxicologia si patologia profesionala). Rolul medicinii muncii în asistenta primara a starii de sanatate. (1 ora)
 2. Conditiile de munca: definirea si clasificarea lor. Noxele profesionale: definitie, clasificare, efecte asupra organismului. (3 ore)
 3. Notiuni de ergonomie: definitia ergonomiei, semnificatia ei si aplicarea principiilor ergonomice în procesul muncii. (2 ore)
 4. Organizarea ergonomica a locului de munca: principii, interrelatii om-masina-mediu. Postura, gestualitati profesionale, masa de lucru, obiectul muncii si mijloacele de actionare, mediul de munca (iluminat, cromatica locului de munca, microclimatul, ventilatia artificiala / naturala a locului de munca) (4 ore)
 5. Ameliorarea ambiantei muncii: zgomotul si vibratiile: efecte, profilaxie colectiva si individuala (combaterea zgomotului în laboratorul de tehnica dentara) (2 ore)
 6. Capacitatea de munca si factorii care o influenteaza: definitia capacitatii de munca, factori cu influenta pozitiva si negativa asupra ei. (2 ore)
 7. Oboseala profesionala si implicatiile ei asupra calitatii si cantitatii muncii. Factori etiologici intrinseci si extrinseci, mecanisme, manifestari subiective si obiective, profilaxie. (2 ore)
 8. Elemente de suprasolicitare osteo-musculo-articulara în procesul muncii: tulburari de statica în relatie cu postura, artrozele, discopatiile si tenosinovitele profesionale. (2 ore)
 9. Suprasolicitarea neuropsihica în procesul muncii. Nevrozele de coordonare motorie. Suprasolicitarea analizatorului vizual si kinestezic: conditii etiologice, manifestari, profilaxie. (2 ore)
 10. Expunerea profesionala la aeropoluanti (pulberi, gaze, vapori, ceturi). Depunerea în caile respiratorii si clearance-ul bronho-pulmonar al particulelor inhalate. Heterogenitatea expunerii în laboratorul de tehnica dentara, conditii favorizante si cu influenta negativa asupra mecanismelor de clearance. (2 ore)
 11. Expunerea la pulberi minerale în laboratorul de tehnica dentara. Pneumoconiozele: definitie, clasificare morfo-clinica, clasificarea internationala a opacitatilor radiologice persistente consecutive inhalarii pulberilor minerale (ILO 1980). Tipuri de pneumoconioza în laboratorul de tehnica dentara. (2 ore)
 12. Expunerea profesionala la pulberi si oxizi metalici în laboratorul de tehnica dentara. Elemente de toxicologie: cai de patrundere, mecanisme de actiune, efecte, profilaxie tehnica si medicala (determinari patologice consecutive expunerii la: mercur, arsen, plumb, cadmiu, crom, nichel, cobalt, molibden) (2 ore)
 13. Expunerea profesionala la agenti iritanti si sensibilizanti în laboratorul de tehnica dentara: astmul bronsic profesional, alveolitele alergice extrinseci si dermatozele profesionale: definitie, etiologie, manifestari precoce, profilaxie. (4 ore)
 14. Expunerea profesionala la agenti cancerigeni în laboratorul de tehnica dentara. Masuri de profilaxie. (1 ora)
 15. Expunerea profesionala la noxe biologice în laboratorul de tehnica dentara. Conditii de expunere, efecte patologice, profilaxie. (1 ora)
 16. Prevederi legislative în domeniul protectiei muncii (referire numai la munca din laboratorul de tehnica dentara) (1 ora)
 17. Accidentele de munca: definitie, conditii favorizante, prevederi legislative, profilaxie. Mijloace tehnice generale si individuale de protectia muncii. (2 ore)
 18. Profilaxia bolilor legate de profesie la personalul din laboratorul de tehnica dentara. (2 ore)
 19. Dotari social-sanitare, puncte de prim ajutor, necesarul de apa potabila, colectarea si îndepartarea reziduurilor. (1 ora)  
IV. Medicina Muncii

- Obiective:

 1. Insusirea de notiuni elementare privind factorii de risc de la locul de munca si patologia indusa de acestia, cu accent pe riscurile profesionale din mediul spitalicesc si cele cu relevanta în toxicologia reproducerii


- Programa analitica:

 1. Sanatatea ocupationala si medicina muncii: definitie, obiectivele si metodica realizarii acestora. (1 ora)
 2. Bolile profesionale: definitie, criterii diagnostice, metodica declararii, tratament, profilaxie. (1 ora)
 3. Bolile legate de profesiune: definitie; cardiopatia ischemica, hipertensiunea arteriala, afectiunile bonho-pulmonare cronice nespecifice, afectiunile osteo-musculo-articulare, tulburarile de personalitate, afectiunile digestive. (1 ora)
 4. Pneumoconiozele. (2 ora)
 5. Cancerul profesional si profilaxia acestuia în relatie cu expunerile ocupationale la risc. (1 ora)
 6. Dermatitele profesionale. (1 ora)
 7. Actiunea factorilor fizici (zgomot, vibratii, microclimat) asupra organismului: aspecte clinice si profilaxia tulburarilor cauzate de noxele fizice. (2 ora)
 8. Astmul bronsic profesional. (1 ora)
 9. Organizarea ergonomica a muncii: definitia si scopurile ergonomiei, organizarea ergonomica a locului de munca. (1 ora)
 10. Toxicele profesionale: notiuni de toxicocinetica si toxicodinamica. (1 ora)
 11. Intoxicatii profesionale cu metale grele, substante iritante, solventi organici. (2 ora)